Kotaro Makino

Activities organised by Kotaro Makino

Date Title Place Prefecture
2024-02-04 Snow hike, Akagi yama Akagi yama, Gunma Gunma
2023-02-11 Snow hike Nikko Tochigi
2020-03-07 Tokagushi highland snowshoe hike Tokagushi Nagano
2020-01-26 Oku-nikko snowshoe hike Nikko Yumoto Tochigi
2019-12-22 NIght hike Tsukuba san Tsukuba san Ibaraki
2019-11-06 Get together November Hot Staff
2019-10-02 Get together October Hot Staff
2019-09-28 Yatsugatake Yatsugatake border Yamanashi - Nagano Nagano
2019-09-04 Get together September Hot Staff
2019-08-24 Kita alps Kita alps Nagano
2019-08-07 Get together August Hot Staff
2019-07-21 Nikko shirane Nikko mountains Tochigi
2019-07-03 Get-together July Hot Staff
2019-06-05 Get-Together June Hot Staff
2019-01-26 Nikko Snowshoe hike Nikko Tochigi
2018-12-16 Night hike Tsukuba san Tsukuba san Ibaraki
2018-07-27 Minami alps / South alps Minami alps Yamanashi
2018-02-17 Tanzawa snow hike Tanzawa Kanagawa
2017-08-04 Hououzan san Minami alps Yamanashi
2017-06-17 Tengudake Yatsugatake Nagano
2017-02-11 Nikko snow shoe walk Okunikko senjogahara Tochigi
2016-12-18 Full moon hike Tsukuba san Tsukuba san Ibaraki
2016-11-27 Daibosatsurei Yamanashi Yamanashi
2016-07-02 Tanzawa Tanzawa mountains Kanagawa

Activities Co-organised by Kotaro Makino

Date Title Place Prefecture
2022-10-15 Yukiiri yama Ibaraki Ibaraki