Kotaro Makino

Activities organised by Kotaro Makino

Date Title Place Prefecture
2019-01-26 Nikko Snowshoe hike Nikko Tochigi
2018-12-16 Night hike Tsukuba san Tsukuba san Ibaraki
2018-07-27 Minami alps / South alps Minami alps Yamanashi
2018-02-17 Tanzawa snow hike Tanzawa Kanagawa
2017-08-04 Hououzan san Minami alps Yamanashi
2017-06-17 Tengudake Yatsugatake Nagano
2017-02-11 Nikko snow shoe walk Okunikko senjogahara Tochigi
2016-12-18 Full moon hike Tsukuba san Tsukuba san Ibaraki
2016-11-27 Daibosatsurei Yamanashi Yamanashi
2016-07-02 Tanzawa Tanzawa mountains Kanagawa