Anja Henselmans

Activities organised by Anja Henselmans

Date Title Place Prefecture
2024-05-25 Nasu mountains Nasu mountains Tochigi
2023-12-09 Tsukuba san end-of-year hike Tsukuba san Ibaraki
2023-04-15 Narita taiko festival Narita town Chiba
2022-12-10 Tsukuba san night hike Tsukuba mountain Ibaraki
2022-10-15 Yukiiri yama Ibaraki Ibaraki
2022-07-03 Summer barbecue Yukari no mori Yukari no mori, Tsukuba Ibaraki
2021-12-12 Tsukuba san end-of-year hike on Sunday December 12th, 2021 Tsukuba San Ibaraki
2020-04-19 Narita taiko festival: postponed Narita city Chiba
2019-11-30 Kaba-san Mount Kaba Ibaraki
2018-12-08 End-of-year hike 2018 Tsukuba san Ibaraki
2018-02-03 Nikko show shoe hike Nikko Senjogahara Tochigi
2017-07-08 Summer party Tsukuba, the old house in Chuo park Ibaraki
2017-04-15 Bicycle trip to Lake Kasumigaura Lake Kasumigaura, Ibaraki Ibaraki
2017-04-01 Cycling to Tsukuba san's changing of the gods ritual Tsukuba san Ibaraki
2016-07-24 Ibaraki Nantai-san and Wagakuni-san Ibaraki Ibaraki
2016-04-24 Jimba-san Hachioji Jimba-san, Hachioji Tokyo
2015-11-29 Ishiwariyama Ishiwariyama Yamanashi
2012-06-01 Wagakuni san Wagakuni san Ibaraki
2012-05-13 Amabiki Kannon and Kaba san Kaba-san Ibaraki
2012-04-15 Narita taiko festival and Narita-san park Narita town Chiba

Activities Co-organised by Anja Henselmans

Date Title Place Prefecture
2019-12-07 End-of-year party Hot staff Ibaraki
2014-03-08 Togakushi Snow Hike Togakushi Nagano
2012-03-10 Suga-Daira and Nekodake Suga-Daira and Nakodake Nagano